Сграда "Импресия" ж.к. Възраждане IV

Разледайте всички свободни апартаменти в сградата

Апартаменти в кв. Възраждане IV

Етап – Издадено разрешение за строеж, започнато строителство
Срок за въвеждане в експлоатация 15.9.2023