Сграда "Импресия" ж.к. Възраждане IV

Разледайте всички свободни апартаменти в сградата

Апартаменти в жк. Възраждане IV

Етап – Издадено разрешение за строеж, започнато строителство
Срок за въвеждане в експлоатация 31.12.2022

Пускане на видеото

Схема за плащане при стандартна продажна цена без отстъпка

Промоционални оферти

Развитие на сторежа